دکتر احسان سقط فروش

دانشیار و مدیر برنامه ریزی دوره های پژوهشی - دانشگاه ويتز

  ژوهانسبورگ, آفريقاي جنوبي
 • پروفایل
 • سوابق کاری - تدریس
 • مقالات - راهنمایی و مشاوره
 • جوایز
 • ارتباط با دفاتر

پروفایل

 • +27 60 877 2308
 • ژوهانسبورگ , آفريقاي جنوبي
 • ehsan.saghatforoush@wits.ac.za
 • www.ehsansaghatforoush.ir

سوابق تحصيلي

1 دكتري مدیریت پروژه - دانشگاه صنعتی کوئینزلند - استرالیا سال 1389 تا 1392
1 كارشناسي ارشد مدیریت پروژه - دانشگاه پوترا مالزی - مالزی سال 1385 تا 1388
1 كارشناسي مهندسی عمران- دانشگاه تهران - ایران سال 1381 تا 1385

زمینه های تحقیقاتی

1 مشکلات نگهداری و بهره برداری از پروژه های پیچیده ساختمانی
1 کاربرد مفهوم ساخت پذیری (Constructability) در بهبود شرایط ساخت
1 تعمیم اصول ساخت پذیری به مراحل نگهداری و بهره برداری از پروژه ها (Operability & Maintainability)
1 مفهوم يكپارچگي (Integration)
1 پایداری در پروژه های زيربنايي ساختمانی (Sustainability)
1 تحويل يكپارچه پروژه ها (IPD)
1 مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM)

سوابق کاری - تدریس

سوابق کاری
 • مسئول كلينيك مديريت پروژه و ساخت از تير 1394
  كلينيك مديريت پروژه و ساخت – تهران

 • مدیر روابط بین الملل موسسه آموزش عالی مهر البرز از مهر 1393
  موسسه آموزش عالی مهر البرز – تهران

 • عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مهر البرز از مهر 1393
  موسسه آموزش عالی مهر البرز – تهران

 • مدیر عامل گروه صنعتی خزر مرینوس خرداد 1393 الي مهر 1394
  منطقه آزاد انزلی

 • مدیر دپارتمان صادراتی و وارداتی فروردین 1393 الي مهر 1394
  ایریمکس – تهران

 • مسئول روابط بین الملل فروردین 1393 الي مهر 1394
  شرکت بالران پلوش – تهران

 • مسئول روابط بین الملل آبان 1392 الی اسفند 1392
  شرکت هاربینگر – تهران

 • دستیار تحقیق در پروژه 3 ماه
  دانشگاه صنعتی کویینزلند

 • مسئول برنامه ریزی و مطالعات اولیه پروژه پارسا از شهریور 1388 الی تیر 1389
  موسسه آموزشی پارسا – تهران

 • مسئول صادرات و واردات تجاری مرداد 1387 الی تیر 1388
  شرکت استارچارت – مالزی
سوابق تدریس
 • مدرس واحد کیفیت و امنیت ساخت
  دانشگاه ويتز آفريقاي جنوبي

 • مدرس واحد تکنولوژی ساخت
  دانشگاه ويتز آفريقاي جنوبي

 • مدرس واحد مديريت ساخت پيشرفته
  دانشگاه ويتز آفريقاي جنوبي

 • مدرس واحد مديريت پروژه
  دانشگاه خوارزمي

 • مدرس واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه
  دانشگاه مهر البرز

 • مدرس واحد كاربرد كامپيوتر در مديريت پروژه
  دانشگاه آزاد اسلامي - تهران جنوب

 • مدرس واحد روش تحقيق
  دانشگاه نور طوبي

 • مدرس واحد سيستم هاي ساختماني و روش هاي اجرا
  دانشگاه آزاد اسلامي - تهران جنوب

 • مدرس واحد پروژه هاي موردي در مديريت پروژه از سال 1394
  دانشگاه مهر البرز

 • مدرس واحد روش تحقیق از سال 1393
  دانشگاه مهر البرز

 • مدرس واحد سمینار 1 از سال 1393
  دانشگاه مهر البرز

 • مدرس واحد سمینار 2 از سال 1392
  دانشگاه مهر البرز

 • تدریس یار واحد Civil Engineering Construction ترم اول 2013
  دانشگاه صنعتی کوئینزلند

 • تدریس یار واحد ٍEngineering and Sustainability ترم اول 2013
  دانشگاه صنعتی کوئینزلند

 • تدریس یار واحد Measurement 1 ترم دوم 2012
  دانشگاه صنعتی کوئینزلند

 • تدریس یار واحد Professional Studies 2 ترم دوم 2012
  دانشگاه صنعتی کوئینزلند

 • تدریس یار واحد Professional Studies 1 ترم دوم 2011
  دانشگاه صنعتی کوئینزلند

 • تدریس یار واحد Project Planning in Urban Development ترم دوم 2011 و ترم دوم 2012
  دانشگاه صنعتی کوئینزلند

 • تدریس یار واحد Civil Engineering Project Management ترم دوم 2011
  دانشگاه صنعتی کوئینزلند

 • تدریس یار واحد Research Methods ترم اول سال 2011
  دانشگاه صنعتی کوئینزلند
مقالات - راهنمایی و مشاوره

مقالات - ژورنال

1 Kahvandi, Zahra, Saghatforoush, Ehsan, ZareRavasan, Ahad. (2020) A Review and Classification of Integrated Project Delivery Implementation Enablers. Journal of Construction in Developing Countries
1 Alinejad, Mahdi, Saghatforoush, Ehsan, Kahvandi, Zahra, Preece, Christopher. (2020) Analysis of the benefits of implementation of the Integrated Project Delivery (IPD) approach for key construction project stakeholders. Civil Engineering Journal
1 Samimpay, R. and Saghatforoush, E. (2020). Benefits of Implementing Building Information Modeling (BIM) in Infrastructure Projects. Journal of Engineering, Project, and Production Management, 10(2), 123-140.
1 Samimpay, Rozita, Saghatforoush, Ehsan. (2019) A systematic review of prerequisites for constructability implementation in infrastructure projects. Civil Engineering Journal, Vol 6, No 3, pp 576-590
1 Jadidoleslami, Samereh, Saghatforoush, Ehsan, Heravi, A, Preece, Christopher. (2019) A practical framework to facilitate constructability implementation using the Integrated Project Delivery (IPD) approach: A case study. International Journal of Construction Management
1 Kahvandi, Zahra, Saghatforoush, Ehsan, Zare Ravasan, Ahad, Preece, Christopher. (2019) Integrated Project Delivery Implementation Challenges in the Construction Industry. Civil Engineering Journal, Vol 5, No 8, pp 1672-1683
1 Kahvandi, Zahra, Saghatforoush, Ehsan, Mahoud, Mohammad, Preece, Christopher. (2019) Analysis of the Barriers to the Implementation of Integrated Project Delivery (IPD): A Meta-Synthesis Approach. Journal of Engineering, Production and Project Management, 9 (1), 2-11
1 Jadidoleslami, Samereh, Saghatforoush, Ehsan, Heravi, A, Preece, Christopher. (2018) Evaluating the Existing Barriers in Implementing Constructability. Civil Engineering Journal, Vol 4, No 12, pp 2864-2875
1 Kahvandi, Zahra, Saghatforoush, Ehsan, Zare Ravasan, Ahad, Mansouri, Taha. (2018) An FCM-Based Dynamic Modelling of Integrated Project Delivery Implementation Challenges in Construction Projects. Lean Construction Journal 2018 pp 63-87 (submitted 08Apr2018; Accepted 15Oct2018)
1 Kordestani Ghelenoei, Nazanin, Saghatforoush, Ehsan, Athari Nikooravan, Hamidreza, Preece, Christopher. (2018) Evaluating the barriers to the presence of operation and maintenance contractors in the pre-occupancy stages of infrastructure projects: A case study of road infrastructure projects. Int. J. Advanced Operations Management, Vol. 10, No. 4, pp 345-369
1 Jadidoleslami, Samereh, Saghatforoush, Ehsan, Zare Ravasan, Ahad. (2018) Constructability Obstacles: An Exploratory Factor Analysis Approach. International Journal of Construction Management (published online 03Dec2018), DOI: https://doi.org/10.1080/15623599.2018.1534044
1 Kordestani Ghelenoei, Nazanin, Saghatforoush, Ehsan, Athari Nikooravan, Hamidreza, Preece, Christopher. (2018) Evaluating Solutions to Facilitate the Presence of Operation and Maintenance Contractors in the Pre-Occupancy Phases: A Case Study of Road Infrastructure Projects. International Journal of Construction Management (published online 28Dec2018), DOI: https://doi.org/10.1080/15623599.2018.1512027
1 Ezy, Mahnaz, Saghatforoush, Ehsan, Abbasian Jahromi, Hamidreza. (2018) An investigation of advantages and disadvantages of Off Site Manufacturing (OSM): A Meta-Synthesis. International Journal of Project Organisation and Management, 10 (4), 307-332
1 Kordestani Ghelenoei, Nazanin, Saghatforoush, Ehsan, Athari Nikooravan, Hamidreza, Preece, Christopher. (2018) A Practical Framework to Facilitate the Presence of Operation and Maintenance Contractors in the Pre-Occupancy Phases: A Case Study. International Journal of Project Organisation and Management, 10 (3), 222-241
1 Shahraki, Shabnam, Saghatforoush, Ehsan, Zare Ravasan, Ahad. (2018). Identification and Classification of Factors Affecting the Performance of Building Supervisor Engineers for Construction Industry. Journal of Engineering, Production and Project Management, 8(2), 66-75
1 Kahvandi, Zahra, Saghatforoush, Ehsan, Alinezhad, Mahdi, Noghli, Farimah. (2017) Integrated Project Delivery (IPD) Research Trends. Journal of Engineering, Project and Production Management, 7 (2), 99-114
1 Kordestani Ghelenoei, Nazanin, Saghatforoush, Ehsan, Jadidoleslami, Samereh, Preece, Christopher. (2017) Research trends on benefits of implementing constructability, operability, and maintainability. Journal of Engineering, Project and Production Management, 7 (2), 55-62
1 Arbabi, Omid, Saghatforoush, Ehsan, Athari Nikouravan, Hamidreza, Mahoud, Mohammad. (2017) Solutions to overcome barriers of implementing Constructability, Operability, and Maintainability (COM) concepts in infrastructure projects: A meta-synthesis approach. Journal of Engineering, Project and Production Management, 7 (2), 63-79.
1 تولید خارج از کارگاه، راهكاري نوين در مديريت پروژه هاي صنعت ساخت و ساز کشور: ارزيابي اهميت، اصول و لزوم بکارگیری (1395) مهناز ایزی، احسان سقط فروش – ماهنامه فني و مهندسي ساختمان و تجهيزات روز، سال نهم، شماره 41، صفحات 14 الي 26
1

Ghourchi, Ali, Mahmoudi, Siamak, Saghatforoush, Ehsan. (2015) Comparative – Superlative Comparison of Contractor`s Sufficiency in Various Types of International Contracts. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(7), pp. 212-223

1

Mahmoudi, Siamak, Saghatforoush, Ehsan, S.M.R. Nasserzadeh. (2015) Analytical Study of Challenges and Barriers of Creation of Value through Information Systems in Management and Construction Processes of Projects by Contracting Firms in Tehran. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(5), pp. 184-192

1

Athari N., Hamidreza, Golabchi, Mahmood, & Saghatforoush, Ehsan (2011) Development of new evaluation methods for qualitative alternatives, using fuzzy calculations. European Journal of Scientific Research, 51(3), pp. 305-314.

1

Saghatforoush, Ehsan, Hassim, Salihudin, Saleh Jaafar, Mohd., & Razali Abdul Kadir, Mohd. (2009) Assessment of critical constructability activities among Malaysian building contractors. American Journal of Scientific Research, pp. 15-25.

1

Saghatforoush, Ehsan, Hassim, Salihudin, Saleh Jaafar, Mohd., & Razali Abdul Kadir, Mohd. (2009) Constructability implementation among Malaysian building contractors. European Journal of Scientific Research, 29 (4), pp. 518-532.مقالات - کنفرانس

1 Agbaxode, Peter, Dlamini, Sitsabo, Saghatforoush, Ehsan. (2020) Integrated Project Delivery: Projecting a Common Good to Key Participants and the Project. ARCOM2020, 7-9 September 2020, Glasgow Caledonian University, Glasgow, United Kingdom
1 Amiri, Mohammad Javad, Saghatforoush, Ehsan, Jadidaleslami, Samereh. (2020) Identifying the Threats and Enablers for Implementing Integration Management of Construction Projects Focusing on Integrated Project Delivery Approach. 1st International Conference on Civil Engineering, Architecture, Development and Reconstruction of Urban Infrastructure in Iran, 17 July 2020, Tehran-Iran
1 Jadidoleslami, Samereh, Saghatforoush, Ehsan, Salehi, Fatemeh. (2020) Identification of Solutions to Improve Material Quality Management using Building Information Modelling Approach. National Conference on Urban Management, Urban Development and Architecture, 15 July 2020, Tabriz, Iran
1 Daya, Ushir, Moodley, Dimelle, Lazarus, Zenadene, Saghatforoush, Ehsan. (2020) Implementing Internet of Things through Building Information Modelling in order to assist with the maintenance stage of commercial buildings. International Multidisciplinary Conference on Future Trends in Engineering, Education and Social Sciences, Urbanism and Architecture, 8-9 August 2020, Vancouver, Canada
1 Kordestani Ghelenoei, Nazanin, Saghatforoush, Ehsan, Rezvanian, Amir. (2020) The Use of BIM for fire safety engineering. The First International and Second National Conference on Management, Ethics and Business, 22-23 April 2020, Apadana Higher Education Institute, Shiraz-Iran
1 Khajawy, Sakineh, Saghatforoush, Ehsan, Alinezhad, Mehdi (2019) Identification of Effective Factors of Training on Success of HRM in Construction Projects: A Case Study of Bridge Projects in the Alborz Province. 4th International Conference and Exhibition on New Findings of Civil, Architectural and Iran Building Industry, 17-19 Dec 2019, University of Tehran - Iran
1 Shoniwa, Kuda J., Saghatforoush, Ehsan, Laryea, Samuel (2019) The use of Integrated Project Delivery (IPD) to reduce construction claims in capital projects. SACQSP 2019 International Research Conference, 16-17 September 2019, Johannesburg, South Africa
1 Kordestani Ghelenoei, Nazanin, Saghatforoush, Ehsan. (2019) Necessity of Integrating Maintenance Ideas into the Earlier Project Phases. OTMC Conference, 4-7 Sep 2019, Hotel Westin, Zagreb-Croatia
1 Seyedrezaei, Hodasadat, Saghatforoush, Ehsan, Athari Nikooravan, Hamidreza (2019) Evaluating Effects of Building Information Modeling on Reduction of Waste of Time, Cost and Materials in Infrastructure Facility Projects. 4th International Conference and Exhibition on New Findings of Civil, Architectural and Iran Building Industry, 17-19 Dec 2019, University of Tehran - Iran
1 Salehi, Fatemeh, Saghatforoush, Ehsan, Ghanbari, Narges, Alinezhad, Mehdi (2019) Using Building Information Modelling to Facilitate Prediction Process of Stakeholders’ needs in the Design Stage: The Case Study of Shahid Kharrazi Residential Complex. Second International Conference on Building Information Modelling, 30 April and 1 May 2019, Tehran-Iran
1 Shahbazloo, Golnaz, Saghatforoush, Ehsan. (2019) The Impact of Building Information Modelling on Improving Human Resource Management of Urban Construction Projects. Second International Conference on Building Information Modelling, 30 April and 1 May 2019, Tehran-Iran
1 Bagheri, Shirin, Saghatforoush, Ehsan, Alinejad, Mahdi (2019) The use of Integrated project delivery approach for reducing stakeholder management challenges in Design-Build type of contracts. 14th International Project Management Conference, 24 and 25 February 2019, Milad Tower, Tehran-Iran
1 Shayganmehr, Masoud, Saghatforoush, Ehsan. (2018) An Assessment on the Parallel Impacts of Building Information Modelling and Big Data on Project Operation and Maintenance. The International Conference on Advances in Civil and Environmental Engineering (ICANCEE2018), 24-25 October 2018, Prime Plaza Hotel & Suites, Bali-Indonesia
1 Hashemi, Mehdi, Saghatforoush, Ehsan. (2018) Evaluating the Need to Apply Building Information Modelling Capabilities to Facilitate the Implementation of Operability and Maintainability Principles in the Infrastructure Projects. 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 12-14 September 2018, Izmir-Turkey
1 Jabalameli, Mohammad Amin, Saghatforoush, Ehsan, Athari Nikooravan, Hamidreza. (2018) Evaluating the need to recognize and measure the reduction of duplications in the hospital spaces reform projects using Building Information Modelling. 1st International Congress on Building Industry, 6 December 2018, Tabriz International Hall, Tabriz-Iran
1 ارزيابي بهبود پیشرفت پروژه هاي ساخت و ساز با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان (1397) نعیم پوراکبر ثابت، احسان سقط فروش – دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان،‌ 14 تیر 1397 – دانشگاه خوارزمی، تهران – ايران
1 ارزیابی تاًثیر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان در افزایش قابلیت تکنیک مهندسی ارزش در فاز ارزیابی (1397) نعیم پوراکبر ثابت، احسان سقط فروش – دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان،‌ 14 تیر1397 – دانشگاه خوارزمی، تهران – ايران
1 Jadidoleslami, Samereh, Saghatforoush, Ehsan. (2018) Parallel impact of IPD and BIM approaches on facilitating constructability implementation. First International Conference on Building Information Modelling, 26-27 February 2018, Tehran-Iran
1 Takawira, Memory, Saghatforoush, Ehsan. (2018) An Evaluation of the Need to Address Skills Shortages in the South African Construction Industry through Automation. 10th CIDB Postgraduate Conference, 25-27 February 2018, Port Elizabeth-South Africa
1 Mutingwende, Ernest, Saghatforoush, Ehsan. (2018) Evaluating the Need to Assess Building Information Modelling Risks Associated with Preventive Maintenance of Building Services Installation. 10th CIDB Postgraduate Conference, 25-27 February 2018, Port Elizabeth-South Africa
1 Tinney, Duncan, Khuzwayo, Cynthia, Maloisane, Mpho, Saghatforoush, Ehsan. (2018) An Assessment on the Current Status of Building Information Modelling Policies and Standards in the South African Construction Industry. 10th CIDB Postgraduate Conference, 25-27 February 2018, Port Elizabeth-South Africa
1 Singh, Sarisha, Mayet, Ridhwaan, Ngubane, Frederick, Saghatforoush, Ehsan. (2018) An Assessment on Adoption of BIM by Quantity Surveyors in Bringing About Cost Efficiency through Waste Management. 10th CIDB Postgraduate Conference, 25-27 February 2018, Port Elizabeth-South Africa
1 Talebi, Donya, Saghatforoush, Ehsan. (2017) Evaluating the need for measuring maturity level of consulting engineers companies in applying Building Information Modelling. Fifth International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, 26-28 December 2017, Shahid Beheshti University, Tehran-Iran
1 Noghli, Farimah, Saghatforoush, Ehsan, Forghani, Zahra. (2017) Evaluating the need to use Integrated Project Delivery (IPD) approach as a new alternative implementation system in developing countries. International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2017), 19-21 September 2017, Al-Zaytoonah University of Jordan, Jordan
1 Shahraki, Shabnam, Saghatforoush, Ehsan, Zare Ravasan, Ahad. (2017) Evaluating the need to determine and prioritize effective factors on the performance of building supervisors. International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2017), 19-21 September 2017, Al-Zaytoonah University of Jordan, Jordan
1 نیازسنجی شناخت راهکارهای بهبود مدیریت ریسک‌های پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در صنعت ساخت‌وساز (1396) سارا رضايي، احسان سقط فروش،‌ حميدرضا اطهاري نيكوروان – کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر ،‌ 25 مرداد 1396 – دانشگاه شهيد بهشتي، تهران – ايران
1 ضرورت شناسایی فاکتورهای مؤثر بر نمای پایدار در صنعت ساخت و ساز (1396) مريم عليائي، احسان سقط فروش،‌ فرناز امين صالحي – کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر ،‌ 25 مرداد 1396 – دانشگاه شهيد بهشتي، تهران – ايران
1 بکارگیری تحويل يكپارچه پروژه در كاهش تاخيرات ناشي از روش های اجرای موجود: مطالعه موردي احداث شبكه فاضلاب منطقه 16 (1395) نادر شعباني، احسان سقط فروش،‌ مهدي علي نژاد – چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري،‌ 7 الي 9 دي 1395 – دانشگاه شهيد بهشتي، تهران – ايران
1 بررسي تاثير تعهدات سازماني بر عملكرد نيروي انساني در شرايط بحراني شركت هاي عمرانی (1395) اميرحسين حاجي عليان، احسان سقط فروش،‌ عذرا مرادپور – چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري،‌ 7 الي 9 دي 1395 – دانشگاه شهيد بهشتي، تهران – ايران
1 ارائه راهكارهايي عملياتي به منظور تسهيل فرآيند مديريت ادعا در پروژه هاي زير بنايي: مطالعه موردي سد گيوي (1395) بهروز كريم زاده، احسان سقط فروش،‌ عذرا مرادپور – همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري،‌ 12 و 13 آبان 1395 – دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر – ايران
1 بکارگیری مدل سازي اطلاعات ساختمان در تسهیل مدیریت منابع انسانی پروژه های مسکونی: مطالعه موردی مجتمع مسکونی نگین تهران (1395) ياسمن محمودي فراهاني، احسان سقط فروش،‌ محمد جواد جمالي، مهدي علي نژاد – چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري،‌ 7 الي 9 دي 1395 – دانشگاه شهيد بهشتي، تهران – ايران
1 رويكرد مشاركت به منزله راهكاري جهت رفع مشكلات عدم تطابق نقشه‌ها در پروژه‌هاي عمراني: مطالعه موردي مجموعه اقامتي- خدماتي الف (1395) ريحانه آقاخاني، احسان سقط فروش،‌ مهدي علي نژاد – همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري،‌ 12 و 13 آبان 1395 – دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر – ايران
1 ارزیابی بهسازی بافت های فرسوده شهری در راستاي بهینه سازی ناهنجارها و توسعه پایدار: مطالعه موردی بافت شهري منطقه 8 تهران (1395) فاطمه يوسفي، احسان سقط فروش،‌ عذرا مرادپور –كنفرانس ملي پدافند غير عامل و توسعه پايدار،‌ 12 و 13 مهر 1395 – تالار وزارت كشور، تهران – ايران
1 Jadidoleslami, Samereh, Saghatforoush, Ehsan, Kordestani Ghaleenoei, Nazanin, Preece, Christopher (2016) Benefits of using constructability, operability, and maintainability in infrastructure projects: A meta-synthesis, The CRICOM 21st International Conference on Advancement of Construction Management and Real State, 14-17 December 2016, The University of Hong Kong - Hong Kong
1 بکارگیری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان ( BIM) به‌منظور کاهش عدم تطابق طراحی و ساخت: مطالعه موردی پروژه بیمارستانی (1395) سارا رضايي، احسان سقط فروش،‌ مريم اوليايي،‌مهدي علي نژاد – اولين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت،‌ 31 شهريور و ا مهر 1395 – دانشگاه صنعتي شريف، تهران – ايران
1 استفاده از رویکردساخت پذیری در افزایش ایمنی ساخت و ساز (1395) الهه عطااللهي، احسان سقط فروش،‌ عذرا مرادپور – اولين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت،‌ 31 شهريور و ا مهر 1395 – دانشگاه صنعتي شريف، تهران – ايران
1 ارائه چهارچوب مدیریتی کنترل ریسک های پروژه های عمرانی: مطالعه موردی سایت توسعه بار انداز شلمچه - منطقه آزاد اروند (1395) خشايار گريچ، احسان سقط فروش، مهدي علي نژاد،‌ عذرا مرادپور – سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی،‌ 18 شهريور 1395 – دانشگاه تربيت مدرس، تهران – ايران
1 مدیریت منابع انسانی در سازمان ها و شرکت های پروژه محور فعال در زمینه ساخت و سازهای عمرانی (1395) سيد رضوان باقري، احسان سقط فروش، عذرا مرادپور – سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی،‌ 18 شهريور 1395 – دانشگاه تربيت مدرس، تهران – ايران
1 پياده سازي تكنيك مهندسي ارزش به منظور كاهش مشكلات برنامه‌ريزي و طراحي پروژه ها: مطالعه موردي مجتمع تجاري ا. ب (1395) نعيم پوراكبر ثابت، احسان سقط فروش، رزيتا صميم پي، مهدي علي نژاد – سومين كنفرانس سراسري دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري،‌ 26 شهريور 1395 – دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران – ايران
1 Kahvandi, Zahra, Saghatforoush, Ehsan, Alinezhad, Mahdi, Preece, Christopher (2016) Analysis of research trends on benefits of implementing Integrated Project Delivery (IPD). In the International Conference on Civil, Mechanical Engineering and Construction Management (CMC2016), 8 December 2016, New Zealand Academy of Applied Research, Kuala Lumpur – Malaysia.
1 ارزيابي بسترهاي لازم در بكارگيري مديريت طرح: مطالعه موردي پروژه فاضلاب كاشان (1395) مرضيه ارفعيان، احسان سقط فروش، علي قورچي – سومين كنفرانس سراسري دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري،‌ 26 شهريور 1395 – دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران – ايران
1 تحلیل سودآوری ساخت محله های سبز در بافت های فرسوده شهری (1395) شهاب مظفري، احسان سقط فروش، علي قورچي – اولين مسابقه كنفرانس بين المللي جامع علوم مهندسي در ايران،‌ 18 شهريور 1395 – منطقه آزاد انزلي – ايران
1 نیازسنجی اجرائی سازی مطالعه بازار در مديريت سبد پروژه‌های ساخت‌وساز (1395) حامد حسيني، احسان سقط فروش، علي قورچي – اولين مسابقه كنفرانس بين المللي جامع علوم مهندسي در ايران،‌ 18 شهريور 1395 – منطقه آزاد انزلي – ايران
1 مديريت بهينه سازي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب جهت كاهش آلودگي پساب هاي خانگي با استفاده از لجن فعال (1395) محمد فلاح ، احسان سقط فروش ، عذرا مرادپور – كنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي ، 12و 13 خرداد 1395 – موسسه آموزش عالي علامه رفيعي، قزوين – ايران
1 شناسایی و ارزیابی موانع پیاده سازی اصول ساخت پذیری، قابلیت بهره برداری و قابلیت نگهداری در پروژه های زیر بنایی با رویکرد فراترکیب (1395) اميد اربابي، احسان سقط فروش، حميدرضا اطهاري نيكوروان،‌ محمد معهود – كنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي ، 12و 13 خرداد 1395 – موسسه آموزش عالي علامه رفيعي، قزوين – ايران
1 ارزيابي نياز به مطالعه و بررسي بهبود روند ساخت پذيري پروژه هاي ساخت و ساز كشور با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان (1395) رزيتا صميم پي، احسان سقط فروش – دومين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در عمران، معماري و مديريت شهري ، 31 ارديبهشت 1395 – دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران – ايران
1 Ghourchi, Ali, Saghatforoush, Ehsan, Keshavarzi, Armin (2016) Management of claims through preventive contractual considerations. In the International conference on Civil Engineering, Architecture and Cityscape, 28 July 2016, Istanbul University-Turkey.
1 Ghourchi, Ali, Saghatforoush, Ehsan, Keshavarzi, Armin (2016) An assessment of influential factors on safety of construction projects to prevent fatalities. In the International conference on Civil Engineering, Architecture and Cityscape, 28 July 2016, Istanbul University-Turkey.
1 ارزيابي نياز به مطالعه و بكارگيري مفهوم توليد خارج از كارگاه در صنعت ساخت و ساز كشور (1395) مهناز ايزي، احسان سقط فروش – دومين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در عمران، معماري و مديريت شهري ، 30 ارديبهشت 1395 – دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران – ايران
1

​ ارائه راهکارهایی جهت افزایش قابلیت اجرایی پروژه های صنعت ساخت و ساز منطبق بر اصول ساخت پذیری (1394) سامره جديدالاسلامي، احسان سقط فروش، اميرحسين هروي تربتي، حميدرضا اطهاري نيكوروان – سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري ، 19 الي 20 اسفند 1394 – دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي، تهران – ايران

1

شناسایی و ارزیابی راهكار هاي ورود پیمانکاران نگهداری به مراحل مطالعات اولیه، طراحی و اجرا در پروژه های زیربنایی (1394) نازنين كردستاني، احسان سقط فروش، حميدرضا اطهاري نيكوروان– سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري ، 19 الي 20 اسفند 1394 – دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي، تهران – ايران

1

بررسی و ارزيابي لزوم نظارت کارگاهی در پروژه های مهندسی، تدارک و ساخت  (1394) عزت الله نیک خواه، احسان سقط فروش – سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري ، 8 الي 10 دي 1394 – دانشگاه شهيد بهشتي، تهران – ايران

1

ارزيابي نياز به پياده سازي مفاهيم ساخت پذيري،قابليت بهره برداري و قابليت نگهداري در صنعت ساخت وساز ايران (1394) اميد اربابي، احسان سقط فروش، حميدرضا اطهاري نيكوروان– سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري ، 8 الي 10 دي 1394 – دانشگاه شهيد بهشتي، تهران – ايران

1

ارزیابی موانع موجود جهت پیاده سازی مفهوم ساخت پذیری در صنعت ساخت و ساز  (1394) سامره جديدالاسلامي، احسان سقط فروش، اميرحسين هروي تربتي، حميدرضا اطهاري نيكوروان– سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري ، 8 الي 10 دي 1394 – دانشگاه شهيد بهشتي، تهران – ايران

1

شناسایی و ارزیابی موانع ورود پیمانکاران نگهداری به مراحل مطالعات اولیه، طراحی و اجرا در پروژه های زیربنایی (1394) نازنين كردستاني، احسان سقط فروش، حميدرضا اطهاري نيكوروان– سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري ، 8 الي 10 دي 1394 – دانشگاه شهيد بهشتي، تهران – ايران

1

تاثیر اصول اخلاق حرفه ای مدیران پروژه بر میزان دستیابی به اهداف پروژه های شرکت های توسعه عمرانی (1394) علی قورچی،‌ احسان سقط فروش – سیزدهمین كنفرانس بين المللي مديريت، 2 و 3 دی ماه 1394 – دانشگاه صنعتی شریف، تهران – ايران

1

ارزيابي تاثيرگذاري مفهوم ساخت پذیری در پروژه هاي زيربنايي و امكان توسعه آن به مفاهيم قابليت بهره برداری و نگهداری (1394) احسان سقط فروش، علي قورچي – دومين كنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21، 23 شهريور 1394 – مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما، تهران – ايران

1

بررسی موانع پیش روی سیستم های اطلاعاتی رایج  در سازمانها وشرکتهای پیمانکاری (1394) سيامك محمودي،‌ احسان سقط فروش – دومين كنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21، 23 شهريور 1394 – مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما، تهران - ايران

1

مروری بر روش های مدیریت، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تاثیر آن در کاهش هزینه های پروژه (1393) بابک بیژنی، رسول صفدری، مهدی کریمی و احسان سقط فروش - اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، 13 دی 1393 – تهران، ایران

1

Saghatforoush, Ehsan, Trigunarsyah, Bambang, & Too, Eric G. (2012) Assessment of operability and maintainability success factors in provision of extended constructability principles. In 9th International Congress on Civil Engineering, 8-10 May 2012, Isfahan-Iran.

1

Heravitorbati, Amirhossein, Coffey, Vaughan, Trigunarsyah, Bambang, & Saghatforoush, Ehsan (2011) Examination of process to develop a framework for better implementation of quality practices in building projects. In 2nd International Conference on Construction and Project Management (ICCPM 2011), 16-18 September 2011, Grand Mercury Roxy Hotel, Singapore.

1

Heravitorbati, Amirhossein, Coffey, Vaughan, Trigunarsyah, Bambang, & Saghatforoush, Ehsan (2011) Evaluating the influences of stakeholder management on construction project quality. In 1st International Construction Business & Management Symposium, Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur.

1

Saghatforoush, Ehsan, Trigunarsyah, Bambang, Too, Eric G., & Heravitorbati, Amirhossein (2011) Extending constructability concept to include operation and maintenance issues. In 1st International Construction Business & Management Symposium, Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur.

1

Saghatforoush, Ehsan, Trigunarsyah, Bambang, Too, Eric G., & Heravitorbati, Amirhossein (2011) Effectiveness of constructability concept in the provision of infrastructure assets. In Cowled, C (Ed.) In 1st International Postgraduate Conference on Engineering, Designing and Developing the Built Environment for Sustainable Wellbeing, Queensland University of Technology, Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland, Australia, pp. 175-180.

1

Saghatforoush, Ehsan, Hassim, Salihudin, Saleh Jaafar, Mohd., & Trigunarsyah, Bambang (2010) Critical constructability activities in building projects. In 6th International Project Management Conference, Milad Tower, Tehran.راهنمايي يا مشاوره پايان نامه

1 استاد مشاور – حوریه سوهانی (1398)، مدیریت و پایدار تخریب در پروژه های ساخت به منظور کاهش ضایعات زیست محیطی – دانشگاه پارس - تهران
1 Principal Supervisor - Shoniwa, Kuda (2018), A Framework to reduce construction claims in capital projects using an Integrated Project Delivery collaborative decision making approach
1 Principal Supervisor - Gaorekwe, Keitumetse (2018), A Framework for improving building maintenance planning in Community Residential Units through applying BIM
1 Principal Supervisor - Masuku, Hlengiwe (2018), A Framework for measuring maturity levels of construction companies in applying BIM in South Africa
1 Principal Supervisor - Ernest Mutingwende (2018), Assessment of risks associated with Building Information Modelling in preventive maintenance of building services installation – University of the Witwatersrand – Johannesburg, South Africa
1 Principal Supervisor - Memory Takawira (2018), Addressing skills shortages in the South African construction industry though automation – University of the Witwatersrand – Johannesburg, South Africa
1 استاد راهنما – مهدي هاشمي (1397)، ارائه چهارچوب تسهیل پیاده سازی مفاهیم قابلیت بهره برداری و نگهداری با استفاده از قابلیت های بیم در پروژه هاي ساختمانی – دانشگاه علاء الدوله سمناني - گرمسار
1 استاد راهنما – گلناز شهبازلو (1397)، ارزيابي قابليت هاي مدل سازي اطلاعات ساختمان در تسهيل مديريت منابع انساني در فاز ساخت – دانشگاه علاء الدوله سمناني - گرمسار
1 استاد راهنما – محمد امين جبل عاملي (1396)، ارزيابي كاهش حجم كار ناشي از بكارگيري مدل سازي اطلاعات ساختمان در پروژه هاي اصلاح فضاهاي بيمارستاني – دانشگاه مهر البرز - تهران
1 استاد راهنما – سارا رضائي (1396)، ارائه راهكار هاي مديريت ريسك هاي پياده سازي مدل سازي اطلاعات ساختمان از منظر ذينفعان پروژه– دانشگاه مهر البرز - تهران
1 استاد راهنما – مريم عليائي (1396)، شناسايي و طبقه بندي فاكتور هاي موثر بر ايجاد نماي سبز ارزان تر با استفاده از ابزار نويس وورك– دانشگاه مهر البرز – تهران
1 استاد راهنما – شبنم شهركي (1396)، شناسايي و طبقه بندي عوامل موثر بر عملكرد مهندسين ناظر ساختماني – دانشگاه مهر البرز - تهران
1

استاد راهنما – مهناز ايزي (1396)، ساخت و ساز کارآمد : بررسی موانع ، توانمند سازها و فرآیندهای یکپارچه ساز مورد نیاز برای معرفی تولید خارج از کارگاه (offside manufacturing) در صنعت ساخت و ساز ایران – دانشگاه مهر البرز - تهران

1

استاد راهنما – رزيتا صميم پي (1396)، ارزيابي نقش یکپارچه‌سازی دفاتر مدیریت پروژه جهت تامین پروژه‌های زیربنایی با رویکرد ساخت و ساز پایدار – دانشگاه مهر البرز - تهران

1 استاد راهنما – سامره جديد الاسلامي(1395)، ارائه راهکارهایی جهت کاهش تغییرات و دوباره کاری ها و تسهیل ساخت پذیری با تمرکز بر استفاده از IDP در پروژه های انبوه سازی مسکن در شهر تهران – دانشگاه مهر البرز - تهران
1 استاد راهنما – نازنين كردستاني قلعه نوعي(1395)،‌ فرآیند تسهیل حضور پیمانکاران نگهداری در مرحله طراحی و اجرای پروژه های راهسازی – دانشگاه مهر البرز - تهران
1 استاد راهنما – اميد اربابي(1395)، ارائه چهارچوبی جهت تسهیل پیاده سازی مفاهیم ساخت پذیری، قابلیت بهره برداری و قابلیت نگهداری در پروژه های زیربنایی بیمارستانی تهران – دانشگاه مهر البرز - تهران
1

استاد مشاور - سيامك محمودي (1394)،‌ بررسی تحلیلی چالش ها و  موانع خلق ارزش از طریق سیستم های اطلاعاتی در فرایند های مدیریت و ساخت پروژه های شرکت های پیمانکاری شهر تهران – دانشگاه مهر البرز - تهران